Anasayfa > Haberler
Çin Ankara Büyükelçiliği Sözcüsünün Çin Ulusal Halk Kongresi'nin Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nin Ulusal Güvenliğinin Korunması Konusunda Yasama Çalışmalarını Gözden Geçirmesi Hakkında Açıklaması
2020/05/22

21 Mayıs'ta Çin Ulusal Halk Kongresi Başkanlık Divanı toplantısında 13. Ulusal Halk Kongresi 3. Toplantısında Hong Kong Özel İdare 

Bölgesinin Ulusal Güvenliğini Koruması Konusunda Yasal Çerçeve ve Uygulama Mekanizmasının Oluşturulması ve Geliştirilmesine Dair 

Taslak Kararının gözden geçirilmesine karar verilmiştir. Bu konu hakkında Çin Ankara Büyükelçiliği Sözcüsünden yapılan açıklama şöyle:

 

Ulusal güvenlik, ülkenin istikrarının temel taşıdır. Ulusal güvenliğin korunması, Hong Konglu vatandaşlarımız dahil tüm etnik gruplara mensup 

Çin halkının temel çıkarlarına hizmet eder. Çin Komünist Partisi 19. Merkez Komitesi 4. Genel Kurulu Toplantısı'nda, "Hong Kong Özel İdare 

Bölgesi'nde ulusal güvenliğin korunması için yasal bir çerçeve ve uygulama mekanizmasının oluşturulacağı ve geliştirileceği" dile getirilmişti. 

Hong Kong Özel İdare Bölgesi, Ulusal Halk Kongresi'nin devlet gücünün en yüksek organı olduğu Çin Halk Cumhuriyeti'nin ayrılmaz bir parçasıdır. 

Ulusal Halk Kongresi Çin'in en yüksek düzeyde devlet gücüne sahip organıdır. Yeni koşullar ve ihtiyaçlar ışığında, Ulusal Halk Kongresi'nin Çin 

Anayasası'nın verdiği görev ve yetkiler gereğince devlet düzeyinde Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nin ulusal güvenliği  koruması için yasal bir çerçeve 

ve uygulama mekanizması oluşturarak geliştirmesi ve "bir ülkede iki sistem" politikasını sürdürerek iyileştirmesi son derece gereklidir.

Arkadaşlara tavsiyeler:   
Yazdir