Anasayfa > Haberler
COVID-19 Salgınını Bertaraf Etmek için Birlikte Çalışma
2020/03/28
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Perşembe günü, Pekin'de video bağlantısı aracılığıyla Olağanüstü G20 Liderler Zirvesi'nde "COVID-19 Salgınını Bertaraf Etmek için Birlikte Çalışma" başlıklı bir konuşma yaptı.
Konuşmanın tam metninin Türkçe çevirisi aşağıdadır:
 
COVID-19 Salgınını Bertaraf Etmek için Birlikte Çalışma
Olağanüstü G20 Liderler Zirvesi'nde 
Çin Halk Cumhuriyeti Devletbaşkanı
Ekselansları Xi Jinping'in Açıklamaları
Pekin, 26 Mart 2020

 

Ekselansları Kral Salman bin Abdulaziz Al Saud

Değerli Arkadaşlar, 

 

Sizinle olmak güzel. Öncelikle bu zirveyi gerçekleştirmek için büyük bir iletişim ve koordinasyon çalışması yapan Ekselansları Kral

Salman ve Suudi Arabistan'a içten takdirlerimi ifade etmekle başlamak istiyorum.

 

Sürpriz bir şekilde COVID19 salgınıyla karşı karşıya kalan Çin hükümeti ve Çin halkı, bu zorlu görevi üstlendiğinden beri cesurca 

mücadele ediyor. Salgına karşı mücadelemizin ilk günden itibaren, insanların hayatını ve sağlığını ilk sıraya koyduk. Güveni 

sağlama, birliği güçlendirme, bilime dayalı kontrol ve tedaviyi sağlama ve hedeflenen önlemleri uygulama prensiplerine göre hareket 

ettik. Bütün ulusu harekete geçirdik, kolektif kontrol ve tedavi mekanizmaları kurduk ve açıklık ve şeffaflıkla hareket ettik. 

Verdiğimiz savaş, salgına karşı bir halk savaşıydı. Yorucu bir mücadele başlattık ve muazzam fedakârlıklar yaptık.Şimdi Çin'deki 

durum olumlu yönde ilerliyor. Yaşam ve iş hızla normale dönüyor. Ancak, hala aldığımız önlemleri azaltmanın veya kontrolü 

gevşetmemizin hiçbir yolu yok.

 

Salgınla mücadelemizdeki en zor anda Çin, küresel topluluğun birçok üyesinden yardım ve destek aldı. Bu tür dostluk 

ifadeleri Çin halkı tarafından her zaman hatırlanacak ve onlara her zaman kıymet verilecektir.

 

Başlıca bulaşıcı hastalıklar herkesin düşmanıdır. Bahsettiğimiz gibi, COVID19 salgını dünya çapında yayılıyor, yaşam ve sağlık için 

büyük tehdit oluşturuyor veküresel halk sağlığı güvenliğine zorlu bir meydan okuma getiriyor. Durum rahatsız edici ve sarsıcı. Böyle 

bir anda, uluslararası toplumun güveni güçlendirmesi, birlikle hareket etmesi ve kolektif bir karşılıkla birlikte çalışması zorunludur. 

Uluslararası işbirliğini kapsamlı bir şekilde artırmalı ve daha büyük bir sinerjiyi teşvik etmeliyiz ki insanlık böyle büyük bir bulaşıcı 

salgına karşı savaşı kazanabilsin.

 

Bunun gerçekleşmesi için dört teklif ortaya koymak istiyorum.

 

İlk olarak, COVID19 salgınına karşı küresel çapta bir savaş ile mücadelede kararlı olmalıyız. Uluslar topluluğu, virüsün 

yayılmasını engellemek için hızla hareket etmelidir. Bu bağlamda, bir G20 sağlık bakanları toplantısının bilgi paylaşımını 

iyileştirmek, ilaçlar, aşılar ve salgın kontrolü üzerindeki işbirliğini güçlendirmek ve sınır ötesi yayılmaları kesmek için 

olabildiğince çabuk toplanmasını öneriyorum. G20 üyelerinin zayıf kamu sağlığı sistemlerine sahip gelişmekte olan ülkelere 

ortaklaşa yardım etmeleri, hazırlıklı olma ve müdahale etmeyi güçlendirmeleri gerekmektedir. Dünya Sağlık Örgütü'nün 

desteğiyle daha iyi bilgi paylaşımı yapılabilmesi, politika ve eylem koordinasyonu için bir G20 COVID19 yardım inisiyatifi 

öneriyorum. İnsanlık için ortak bir geleceği sahip bir topluluk oluşturma vizyonunun rehberliğinde, Çin olarak iyi 

uygulamalarımızı paylaşmaya, ilaç ve aşıların araştırma ve geliştirmesini ortaklaşa yapmaya ve salgından etkilenmesi artan 

ülkelere yapabileceğimiz her türlü yardımı sunmaya hazırız. 

 

İkincisi, kontrol ve tedavi için uluslararası düzeyde ortak bir yanıt vermemiz gerekiyor. Bu sınır tanımayan bir virüstür. Mücadele 

ettiğimiz salgın bizim ortak düşmanımızdır. Herkes, dünyada bu güne dek görülen en güçlü küresel kontrol ve tedavi ağını oluşturmak

için birlikte çalışmalıdır. Çin, tüm ülkelere açık olan online COVID19 bilgi merkezini kurdu. Ülkelerin güçlü yanlarını bir araya 

getirmeleri ve herkesin yararına erken bir atılım umuduyla ilaçların, aşıların araştırma ve geliştirmelerini ve test yeterliliklerini 

hızlandırmaları zorunludur. Halk sağlığı acil durumlarına daha hızlı yanıt verilebilmesi için bölgesel acil irtibat mekanizmalarının

oluşturulması konusunda da tartışmaların yapılmasına ihtiyaç vardır.

 

Üçüncüsü, uluslararası kuruluşları aktif rol oynamaları için desteklemeliyiz. Çin, DSÖ'nün bilime dayalı ve uygun kontrol ve tedaviyi 

geliştirmek ve sınır ötesi yayılımı en aza indirmek için küresel çabalara önderlik etmesini desteklemektedir. G20 üyelerini DSÖ desteği 

ile salgına karşı bilgi paylaşımını geliştirmeye ve kapsamlı, sistematik ve etkili kontrol ve tedavi protokollerini teşvik etmeye 

çağırıyorum. G20 iletişim ve koordinasyon platformu siyasi iletişimin ve değişimin arttırılması ve zamanı gelince uluslararası halk 

sağlığı güvenliği konusunda üst düzey bir toplantı yapılması için kullanılabilir. Çin için, diğer ülkelere katılmaktan ve ilgili uluslararası 

ve bölgesel kuruluşlara desteği arttırmaktan mutluluk duyacağız.

 

Dördüncüsü, uluslararası makro ekonomik politika koordinasyonunu geliştirmemiz gerekiyor. Salgın, dünya genelinde üretim ve talebi 

bozdu. Ülkeler, olumsuz etkilere karşı koymak ve dünya ekonomisinin durgunluğa düşmesini önlemek için makro politikalarını 

güçlendirmek ve koordine etmek zorunda. Döviz kurlarımızı temelde istikrarlı tutmak için güçlü ve etkili maliye ve para politikaları 

uygulamamız gerekiyor. Küresel mali piyasaları istikrarlı tutmak için finansal düzenlemeleri daha iyi koordine etmemiz gerekiyor. 

Küresel endüstriyel ve tedarik zincirlerini birlikte istikrarlı tutmamız gerekiyor. Çin'in bu konuda yapacağı şey, aktif ilaç bileşenleri, 

günlük ihtiyaçlar, salgın karşıtı ve uluslararası pazarların ihtiyacı olan şeylerin tedariğini artırmaktır. Dahası, kadınları, çocukları, yaşlıları, 

engelli insanları ve diğer savunmasız grupları korumalı ve insanların temel ihtiyaçlarını karşılamalıyız. Çin proaktif bir maliye politikası 

ve ihtiyatlı bir para politikası izlemeye devam edecektir. Reform ve dışa açılımı ilerletmeye, pazar erişimini genişletmeye, iş ortamını

iyileştirmeye ve istikrarlı bir dünya ekonomisine katkıda bulunmak için ithalat ve dış yatırımı genişletmeye devam edeceğiz.

 

Tüm G20 üyelerini gümrük tarifelerini düşürmek, engelleri kaldırmak ve serbest ticaret akışını kolaylaştırmak için ortak harekete geçmeye 

çağırmak istiyorum. Birlikte, güçlü bir sinyal gönderebilir ve küresel ekonomik iyileşme için güveni yeniden sağlayabiliriz. G20'nin bir 

eylem planı hazırlaması ve derhal salgın karşıtı makro politika koordinasyonu için iletişim mekanizmaları ve kurumsal düzenlemeler 

oluşturması gerekiyor.

 

Sevgili meslektaşlarım,

 

Şimdi mücadeleyi artırma ve hızlı bir şekilde harekete geçmek için oldukça kritik bir an. Dayanışma ve karşılıklı yardımlaşma yoluyla bu 

salgının üstesinden geleceğimize ve hepimizin insanlık için daha parlak bir geleceği kucaklayacağına inanıyorum!

 

Teşekkür ederim. ■

Arkadaşlara tavsiyeler:   
Yazdir